Det finns över 2000 hembygdsföreningar i Sverige och av dem har 1350 även egna hembygdsgårdar. Hembygdsföreningar i Sverige arbetar utefter medlemmarnas intresseområden och deras ideella engagemang. Det kan röra sig om allt från att bevara äldre traditioner till industrisamhällets historia. De kännetecknas av intresse för det lokala så som byn, stadsdelen eller kvarteret. Många hembygdsföreningar i Sverige ger även ut årsböcker, hembygdsböcker eller sockenfilmer. Sveriges hembygdsförbund är riksorganisationen för hembygdsrörelsen och de flesta hembygdsföreningar är knutna till den eftersom den fungerar som en gemensam företrädare mot myndigheter. Hembygdsförbundets medlemsservice består av bland annat:

(mer…)