Det finns över 2000 hembygdsföreningar i Sverige och av dem har 1350 även egna hembygdsgårdar. Hembygdsföreningar i Sverige arbetar utefter medlemmarnas intresseområden och deras ideella engagemang. Det kan röra sig om allt från att bevara äldre traditioner till industrisamhällets historia. De kännetecknas av intresse för det lokala så som byn, stadsdelen eller kvarteret. Många hembygdsföreningar i Sverige ger även ut årsböcker, hembygdsböcker eller sockenfilmer. Sveriges hembygdsförbund är riksorganisationen för hembygdsrörelsen och de flesta hembygdsföreningar är knutna till den eftersom den fungerar som en gemensam företrädare mot myndigheter. Hembygdsförbundets medlemsservice består av bland annat:

1. En grundförsäkring plus möjlighet till utökad försäkring för lösöre och försäkring för byggnad.

2. Tillgång till Bygdeband som är en lokalhistorisk databas för publicering på internet.

3. Tidskriften bygd och natur.

Det går att starta sin egen hembygdsföreningen om man tillsammans med andra vill engagera sig i vad som händer på orten eller kvarteret där man bor. Sveriges hembygdsförbunds förslag till stadgar för en hembygdsförening är enligt följande:

1. Namn och verksamhetsområde.

2. Vilken grundsyn er hembygdsrörelse har.

3. Vilket ändamål har er hembygdsrörelse.

4. Hembygdsföreningens organisation.

5. Medlemsmöten.

6. Medlemskap.

7. Avgifter.

8. Lokalt samarbete.

9. Ordinarie årsmöte.

10. Extra årsmöte.

11. Hembygdsföreningens styrelse.

12. Räkenskaper och revision.

13. Stadgeändring.

14 Upplösning.

Det finns en del bidrag som hembygdsföreningar kan söka för finansiering. Bidraget ges till bland annat förvaltning och vård av kulturmiljöer, lokal naturvårdssatsning och bidrag till arbetslivsmuseer. Dessutom finns olika fonder som stöder ideella föreningar och icke vinstdrivande organisationer där man kan söka bidrag. Det finns även kulturella nätverk och fonder i Europa som är en förteckning från Kulturrådet över Europeiska nätverk där man också kan finna tips på fonder och bidragsmöjligheter.